تاریخ : پنجشنبه 12 اردیبهشت 1392 | 06:05 | نویسنده : Engineer--M

آنکه نقاش است و نقشی ساخته

با قلـــــــم طرح نویی انداخته

در مسیر واژه های دوستــــــــی

سطر سطــری زآشنایی داشته

آنکه چون اسطوره های پارســی

عین ولامی را به میم  افراشته

هم ردیف انبیاء و عارفـــــــــــان

پوششی بر جـــــهل جاهل بافته

آنکه آهنگ و کلامی دل ربــا

از یرای درس خـــــــــود آراسته

چشمه های معرفت جوشــــد ز او
دانشی از حد فزون انبـــــــاشته

 

لحظه هایش پر شده از خـاطرات

خاطراتی که زدل جان باخـــته

 

هرچه از عطرش ببویم کم بود

او گلستان ها ز گل ها کاشته

 

آنکه معمار است و الگوی همه

لاله ای بر قلب خود بگذاشته

 

با سلاح علم در راه مـــــــــــــراد

چون جلوداران به کفران تاخته

 

آن معلّم آن مرّبی آن که او

از فنونش عالمی پرداختــــــــه

 

او عزیز است و مقامش پاس دار

چونکه یزدان نام او بنگاشته

 

عارف آن باشد که چون قطعه زمین
هرکسی او را لگد انداخته

 

یعنی از زهد و کلام و علم او

ذره ای از دانشش برداشتهتاریخ : چهارشنبه 11 اردیبهشت 1392 | 06:01 | نویسنده : Engineer--M
روز مادر است، روز تو، تویی كه چون كوه صبور و با استقامتی، چون درخت باطراوت و پاكدامنی، چون خورشید گرمی‌بخش و فروزانی، چون صبح زیبا و فرحبخشی، چون آسمان روشن و گسترده‌ای وچون ستاره درخشنده‌ای.
روز توست، تویی كه منبع فناناپذیر حیات و سمبل بقای نسلی، تویی كه همای سعادت و شادی‌‌ای و گرمی‌بخش محفل خانه‌ای، تویی كه گل همیشه شكوفای عشق و محبت و وفایی.
روز مادر است و من می‌خواهم صمیمانه‌ترین تبریك خود را بدین‌گونه نثارت كنم و جز این چیزی را برای هدیه دادن به تو لایق نمی‌دانم، زیرا عشق، محبت، ایثار و فداكاری تو هدیه‌ای به وسعت آسمان‌ها و عمق دریاها می‌طلبد.
می‌خواهم چیزی بنویسم كه شاید سرسوزنی از رنج تو را پاس داشته باشم، اما كاملاً قاصر و مات مانده‌ام و نمی‌توانم از تو بگویم. دلم می‌خواهد همه رنگ‌های دنیا را در دستانم بگیرم و بنویسم، اما به‌سراغ هر واژه كه می‌روم كمرنگ و شرمگین می‌شود، زیرا نمی‌تواند بر بلندای عشق و ایثار تو دست یابد.
با آنكه می‌دانم تو در استعاره نمی‌گنجی، سعی می‌كنم بهترین واژه‌ها را كنار هم ردیف كنم شاید قطره‌ای از دریا را سروده باشم.
اینك با این كلمات دست و پا شكسته به پابوس رنج‌ها و شب‌زنده‌داری‌هایت آمده‌ام تا از كوتاهی‌های كودكانه من درگذری و بوسه‌ام را بر دستان سرشار از عاطفه و لبریز از محبت و مالامال از عشق خدایی‌ات، پذیرا باشی. مادر بخند تا دوباره با لبخندهای رویایی‌ات مأنوس شوم، لبخند تو مثل طلوع سپیده برایم بشارت خورشید است. لبخند پرمهر و سیمای پرمحبتت را بسیار دوست دارم.مادر بگذار صورت چروك و دستان پینه‌بسته‌ات را كه چون چتری از محبت مرا در مسیر تندباد حوادث حمایت كرده‌اند، ببوسم و بر این بوسه افتخار كنم و یكی از میلیون‌ها حقی كه بر گردن من داری ادا كرده و كوچك‌ترین وظیفه خویش را كه سپاس از توست، انجام دهم.
تاریخ : سه شنبه 10 اردیبهشت 1392 | 06:58 | نویسنده : Engineer--M

                                                    روز ملی خلیج فارس

امروز در تاریخ ایران روز مهمی است. شاه عباس صفوی با کمک انگلیسی‌ها در این روز در سال 1621 میلادی توانست هرمز را از چنگ پرتقالی ها درآورد، تا همیشه به خاطر این اقدامش از او به نیکی یاد شود.

اما این روز در سال‌های اخیر شرایط دیگری پیدا کرده است. وجه اهمیت تاریخی این روز تحت شعاع تصمیم شورای عالی انقلاب فرهنگی و دولت ایران قرار گرفته است. تصمیم که 10اردیبهشت را به روز ملی خلیج فارس بدل کرده است.

 

حال پرسش این است که چرا امروز روز ملی خلیج فارس است؟ چه دلیلی برای انتخاب روز ملی خلیج فارس وجود دارد؟

معمولا روزهای ملی براساس اهمیت یک مکان انتخاب نمی شوند. در تقویم ایران روزهای ملی همچون روز ملی حمل و نقل، روز ملی مقاومت و ایثار، روز ملی شعر و ادب، روز ملی یوز پلنگ، روز ملی انرژی هسته‌ای را می‌توان یافت اما روز ملی اصفهان، شیراز، خزر، دریاچه ارومیه و.. را نمی‌توان یافت. پس بر چه اساسی امروز روز ملی خلیج فارس نامگذاری شده است؟

محمود احمدی نژاد در یکی از اظهاراتش درباره ی روز ملی خلیج فارس گفته است: «برخی خیال می‌کنند اعلام این روز به نام خلیج فارس دعوا بر سر یک نام یا یک عکس‌العمل می‌باشد، درحالی که چنین نیست. ثبت یک روز به نام روزملی خلیج فارس یک غبار روبی و یک یادآوری است.»

این اظهارات نشان می‌دهد جنجال برسر نام خلیج فارس دلیل انتخاب این روز به عنوان روز ملی خلیج فارس بوده است. جنجالی که بارها و بارها در رسانه ها و از سوی سیاسیون عرب زبان مطرح می‌شود.

 

اماراتی‌ها، کویتی‌ها و عربستانی‌ها از غافله سالاران این جریان هستند، آن‌ها به دلایل سیاسی برای مقابله با ایران و به رخ کشیدن اختلافاتشان بر سر جزایره سه گانه از نام مجعول خلیج (ع ر ب ی) استفاده می‌کنند.جریانی که البته ریشه در سال‌ها پیش دارد. در دهه 1330 خورشیدی به تحریک انگلیسی‌ها کشورهای عربی این نام جعلی را برای خلیج فارس انتخاب کردند. البته این نامگذاری ابتدا به گونه ای دیگر صورت گرفت اما چون با اقبال مواجه نشد تغییر پیدا کرد.دولت انگلیس در سال ۱۲۱۹ خورشیدی، نام دریای بریتانیا را برای خلیج فارس به کار بردند اما این نام پذیرشی نیافت و آن را رها نمودند.تاریخ : دوشنبه 9 اردیبهشت 1392 | 06:00 | نویسنده : Engineer--M

« و امرهم شوری بینهم »


مشورت یکی از ارکان مهم سلامت تصمیم گیری هاست. بنا به فرمایش پیامبر اعظم (ص) « هیچ قومی مشورت نکردند جز آنکه به بهترین امور هدایت یافتند».


در ﺗﻘﻮﯾﻢ رﺳﻤﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﺎ (اﯾﺮان) روز ﻧﮫﻢ اردﯾﺒﮫﺸﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان روز ﺷﻮراھﺎ ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺷﻮرا ﯾﮏ اﺻﻞ ﻋﻘﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻣﻮزه ھﺎی دﯾﻦ اﺳﻼم در ﮐﺘﺎب و
ﺳﻨﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ آن ﺻﺤﻪ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ. اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی آﻣﻮزه ھﺎی اﺳﻼﻣﯽ در ﭼﺎرﭼﻮب ھﺪف ﺳﻠﺒﯽ ﺧﻮد ﺑﺎ اﺳﺘﺒﺪاد و ﺧﻮدراﯾﯽ
ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﺎن ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﺗﺤﻘﻖ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺮدم در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺘﺸﺎن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ھﺪف اﯾﺠﺎﺑﯽ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪ. اﺻﻞ ارزﺷﻤﻨﺪ ﺷﻮرا را ﻣﻮرد
ﺗﻮﺟﻪ ﺟﺪی ﻗﺮار داد و ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ در ﺑﯿﺎن اﺻﻮل ﮐﻠﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﻧﻈﺎم ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ در اﺻﻞ ﺷﺸﻢ ﺷﯿﻮه اداره اﻣﻮر ﮐﺸﻮر را ﺑﺮ آراء
ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﮐﺮد و روش آن را اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻗﺮارداد، ﺑﻪ ﻣﻮازات اﺷﺎره ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب رﺋﯿﺲﺟﻤﮫﻮری و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ، از اﻧﺘﺨﺎب اﻋﻀﺎی
ﺷﻮراھﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺑﺰاری ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﺮدم و ﺗﺠﻠﯽ اراده ﻋﻤﻮﻣﯽ ﯾﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ.


  • شهر قشنگ
  • بک لینک
  • قیمت دلار
  • ناژین توس
  • شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic